Juridisch


Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de uitgever geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. De uitgever kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolge van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Deze website kan op ieder moment worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging.

Hoewel het streven van de uitgever erop is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan de uitgever ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via deze website naar andere websites gaat, wijst de uitgever u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere personen/organisaties dan de uitgever, dat de uitgever van deze website niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website(s) en dat de uitgever geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.