Inschrijvingsformulier WhatsApp groep


Als geen ander weten we zelf wat normaal is in onze buurt. Wij weten wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen, of wat een bekende of onbekende auto is. Afwijkend gedrag kan bijvoorbeeld betekenen dat er een inbreker actief is, of vooronderzoek doet.

Via onze buurtpreventie WhatsApp groep Buurtpreventie Vroomsdraai e.o. kunnen we dit soort verdachte situaties delen met de omwonenden die lid zijn van de groep.

Door gebruik te maken van de WhatsApp groep wisselen we als buurtbewoners snel informatie uit over verdachte situaties in onze buurt. Op die manier kunnen we als buurt de politie helpen bij het signaleren van verdachte situaties. Samen kunnen we op deze manier een bijdrage leveren voor een veilige woon- en leefomgeving in onze buurt.

Inmiddels zijn enkele waarschuwingsborden geplaatst in de buurt. Om wildgroei van borden te voorkomen, bepaalt de gemeente Midden Drenthe de locaties van de borden.

Buurtvereniging Vroomsdraai is initiatiefnemer, de WhatsApp groep wordt verder door de buurtbewoners zelf georganiseerd en onderhouden. De gemeente Midden Drenthe en de Politie (wijkagent) hebben ons geadviseerd bij het opzetten ervan. Wilbert Peters is bereid gevonden beheerder te zijn van de WhatsApp groep.

U schrijft zich in door uw mobiele telefoonnummer te noteren op dit inschrijfformulier en deze in te leveren. Ook zal het formulier op de website worden geplaatst voor aanvullende inschrijvingen. Hiermee conformeert u zich aan de landelijke spelregels. U spreekt daarmee af dat meldingen in de groep serieus van karakter zijn en bijdragen aan bovenstaand. Wij zullen vertrouwelijk met uw persoonlijks gegevens omgaan conform het privacy beleid van Buurtvereniging Vroomsdraai.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Buurtvereniging

Meldingen in de groep worden gedaan volgens het SAAR principe:

  1. Signaleer
  2. Alarmeer via 112:
  3. App de groep dat 112 gebeld is!
  4. Reageer

Als elke seconde telt (ook bij een verdacht situatie), belt u 112.

Bij algemene niet spoedeisende vragen aan de politie? belt u 0900 – 8844.

Kent u de dader, maar de dader u ook?Bel dan Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000.

Spelregels

 1. Deelnemers in de groep zijn in principe woonachtig in onze buurt: De Boerenlaan, de Elzenlaan (hofje), de Vaartweg t/m. Leembrug, de Rijksweg t/m Leembrug, de Brugstraat en de Witte Wijk. Overige inschrijvingen worden apart beoordeeld.
 2. Deelnemers hebben de minimumleeftijd van 18 jaar.
 3. De groep Buurtpreventie Vroomsdraai e.o.is een initiatief van buurtvereniging Vroomsdraai. De WhatsApp groep wordt georganiseerd en onderhouden door en voor alle inwoners van de buurt.
 4. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.
 5. Er is één beheerder van de groep die aanspreekpunt is voor de leden van de groep en inwoners aan de groep kan toevoegen.
 6. Bent u geen lid van de buurtvereniging, maar voldoet u wel aan regel 1, dan kunt ook u zich inschrijven voor de buurtpreventie WhatsApp groep.
 7. Inwoners volgens regel 1 zijn huis aan huis geïnformeerd over het initiatief.
 8. Telefoonnummers van deelnemers zijn voor ieder zichtbaar. Houd hierbij de privacy van de deelnemers in acht en ga hier professioneel mee om. Verstrek geen nummers aan anderen/derden. Uw persoonlijks gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform het privacy beleid van Buurtvereniging Vroomsdraai.
 9. Gebruik de buurtpreventiegroep alleen voor verdachte situaties en niet voor onderling contact/privéberichten. Dat haalt de attentiewaarde naar beneden.
 10. Bij onjuist gebruik zal de beheerder hiertoe groepsleden aan te spreken en kan hij/zij deelnemers verwijderen. Let ook op taalgebruik, beschouw vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke als ongepast.
 11. We gebruiken Buurtpreventie Vroomsdraai e.o. volgens de SAAR-afkorting:
  1. Signaleer
  2. Alarmeer via 112: bel bij actuele verdachte situaties als diefstal, inbraak, overval, vernieling, roof, geweld of bedreiging en geef daarbij een signalement door.
  3. App de groep dat 112 gebeld is! Daarmee voorkom je een overvloed van meldingen. Bel 112 opnieuw als er meer info is, bv. vluchtroute of aanvulling op het signalement.
  4. Reageer door bv. naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte perso(o)nen. Vraag bijvoorbeeld of hij/zij op zoek is naar iemand. Op die manier kunt u de plannen van een verdachte persoon mogelijk verstoren. Doe dit alleen als u zich veilig voelt of vraag via de groep of buurtgenoten ook naar buiten komen.
 12. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels of wetten.
 13. Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken als geslacht, huidskleur, lengte en gezicht zijn heel bruikbaar. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
Naam:*
Mobiele nummer:*
Adres:*